• Dokuz Eylül Girişimcilik Akademisi DEGA
  Dokuz Eylül Teknoloji Transfer Ofisi DETTO
  Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme A.Ş. DEPARK

  ile birlikte girişimcilik faaliyetlerini yürüten ve

  başarısını çeşitli ulusal programlarda kanıtlamış olan girişimcilik platformudur.

 • Girişimciliğe ilgi duyan,
  fikirlerini gerçeğe dönüştürmek isteyen
  her düzeyden öğrenci ve akademisyenlere,

  gerekli bilgi ve niteliklerin kazanılmasını sağlamaktadır.

1.

Girişimcilik

Sürekli değişim ve gelişim gösteren rekabetçi küresel pazarda risk almak, iş fikrini gerçeğe dönüştürmek ve yönetmek için harekete geçmedir.

2.

Yenilik

Yeni fikirlerin oluşturulması, uygulanması ve bu fikirlerin pazarlanabilen bir ürüne dönüştürülmesi sürecidir.

3.

Özgün Değer

Bir fikrin veya yöntemin farklılık ve yenilik içermesi, kendine özgü bir nitelik taşımasıdır.

4.

Fırsat

Akıldaki teknoloji ve yenilik odaklı fikirlerin bilgi elde etme ve sentezleme yoluyla hayata geçirilmesinin ve ticarileşmesinin ön adımıdır.

DEGA ne yapar?


Günümüzde hız ve değişimin kesintisiz bir biçimde sürdüğü bilgi toplumunda, yeni bir fikrin veya yöntemin teknolojik ve yenilik odaklı iş fikirlerine dönüştürülmesi ve girişimci yetiştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi konusunda DEGA önemli rol oynamaktadır. Bu noktada girişimciliğe ilgi duyan, fikirlerini gerçeğe dönüştürmek isteyen her düzeyden öğrenci ve akademisyenlerin girişimcilik konusunda uygulamaya dönüştürebileceği bilgi ve niteliklerin kazanılmasını sağlamaktadır.

Haberler

Duyurular