loader

BİGG DEGA

BİGG DEGA programı hakkında detaylı bilgi vereceğimiz “Girişimciliğe İlk Adım” toplantılarımıza bekliyoruz.

29 Temmuz 2015 Saat: 18:30 – DESEM Binası DEÜ Rektörlük Alsancak
04 Ağustos 2015 saat: 18:30 - DESEM Binası DEÜ Rektörlük Alsancak

Katılım rezervasyon için: http://goo.gl/forms/xRsXYQa8BJ

Toplantılarımızdan herhangi birine katılabilirsiniz.

TÜBİTAK BİGG SERMAYE DESTEK PROGRAMI 1. AŞAMA UYGULAMA KURULUŞU OLARAK DEPARK SİZİ BİGG-DEGA PROGRAMINA DAVET EDİYOR

Girişimci Adaylarını TÜBİTAK BİGG 2. Aşamaya Hazırlayacak Olan DEGA BİGG için Başvurular 5 AĞUSTOS 2015’te Sona Erecektir.

DEGA- Dokuz Eylül Üniversitesi ve DEPARK- Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme AŞ’nin ülkemiz ekosistemine kazandırdığı deneyimli ve başarısını çeşitli ulusal programlarda kanıtlamış olan Girişimcilik Platformudur.

TÜBİTAK BİGG Sermaye Destek Programı, teknolojik ve yenilik odaklı iş fikirlerinin, katma değer ve nitelikli istihdam potansiyeli yüksek girişimlere dönüşebilmeleri amacıyla, fikir aşmasından pazara kadar olan faaliyetlerini destekleyen bir programdır.

BİGG DEGA programında, başvuruları takiben yapılacak elemeleri geçen adaylar, yoğun girişimcilik ve iş planı hazırlama eğitimlerini alanında uzman akademisyenlerden ve iş dünyasından eğitmenlerden alacaklardır. İş dünyasının başarılı isimlerinin mentörlüğü ve rehberliği ile iş fikirlerini mükemmelleştirerek 150.000 TL geri ödemesiz hibe desteği veren TÜBİTAK 1512 çağrısı 2. Aşamaya başvurmaya hak kazanacaktır.

BİGG DEGA PROGRAMI KAPSAMINDA SUNULACAK HİZMETLER:

 • Girişimcilik ve İş Planı Hazırlama Eğitimleri
 • Mentorluk İş Planı Değerlendirme
 • Teknik Doğrulama İş Rehberliği
 • Sanayi Doğrulama İş Rehberliği
 • Ön prototip geliştirme desteği
 • Ön kuluçka ofis alanı
 • Temel laboratuar olanakları
 • Yatırımcı buluşmaları
 • Uluslararası yatırımcı etkinliklerine katılım


BİGG DEGA TEKNOGİRİŞİM HEDEFLERİMİZ

 • Yatırım yapabilecek, risk alabilecek insan kaynağını niceliksel ve niteliksel olarak arttırmak,
 • Girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak
 • Gençlerin tekno girişim projeleri üretmelerini teşvik etmek
 • Yeni iş fikirlerinin ticarileşmesine katkı sağlamak,
 • İstihdam yaratan ve sürdürülebilir istihdama katkı sağlayan girişimci sayısını arttırmak,
 • Bölgenin girişimcilik ekosistemini canlandırmak
 • Daha nitelikli teknogirişim projeleri üretecek sürdürülebilir bir altyapı kurmak

Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme A.Ş. (DEPARK), Dokuz Eylül Üniversitesi ve Dokuz Eylül Teknoloji Transfer Ofisi, Dokuz Eylül Girişimcilik Akademisi ve diğer paydaşları ile birlikte; yerel, bölgesel ve ulusal anlamda girişimcilik kapasitesinin arttırılması, teknoloji ve yenilikçi iş fikirlerinin ticarileşmesinin buna bağlı olarak da ülke kalkınmasına katkı sağlanması amacıyla TÜBİTAK ile işbirliği içerisinde genç girişimcilerin desteklenmesini sağlamaktadır.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Programa üniversitelerin örgün öğrenim veren herhangi bir lisans programından mezun ve 45 yaşını aşmamış ya da yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı veya mezun kişiler teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirleri ile şu link üzerinden başvurabilir:

Başvuru İçin Tıklayınız

Son Başvuru Tarihi: 5 AĞUSTOS 2015

İŞ FİKRİ

Girişimci adayların iş fikirleri teknoloji ve yenilik odaklı olmalıdır. Yani bir teknolojik bir yenilik, üründe yenilik veya süreç yeniliği içermelidir.

Yenilik: Bir fikri, satılabilir, yeni ya da geliştirilmiş/iyileştirilmiş bir ürün veya mal ve hizmet üretiminde kullanılan yeni ya da geliştirilmiş bir yöntem haline dönüştürmeyi; renk ya da dekorasyondaki değişiklikler, buna benzer bütünüyle estetik alana yönelik değişiklikler ile ürünün yapı, nitelik ya da performansını teknik açıdan değiştirmeyen görünüm farklılıklarından ibaret basit değişiklikler hariç teknolojik yenilik yapma ya da yaratma süreci, bir dizi bilimsel, teknolojik/teknik, mali ve ticari etkinliği ifade eder.

Üründe yenilik: Teknolojik açıdan yeni ürün, önceki ürün kuşağıyla karşılaştırıldığında malzemesi, parçaları ve yerine getirdiği işlevler açısından öze ilişkin teknolojik farklar gösteren bir ürünü ifade eder.

Üretim yöntemlerinde (süreç) yenilik: Geleneksel üretim tesislerinde üretilemeyen, yeni ya da geliştirilmiş ürünlerin üretilmesinde veya halen üretilmekte olan ürünlerin yeni tekniklerle üretilmesinde kullanılan yöntemi ifade eder.

Bilgiler tubitak.gov.tr adresinden alınmıştır.

TÜBİTAK BİGG SERMAYE DESTEĞİ PROGRAMI

TÜBİTAK BİGG, Bireysel Genç Girişim Sermaye destek programının amacı özgün ve yenilikçi iş fikirlerinden ekonomimizi güçlendirecek genç ve rekabetçi firmalar yaratmaktır. Programda 2. Aşamayı geçen iş fikri sahiplerine 150 000 TL’ye kadar sermaye desteği verilmektedir.

Detaylı bilgi ve program şartları için: http://bigg.tubitak.gov.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz

BİGG DEGA Destekçilerimiz

BAŞVURUVE ELEME SÜRECİ

BİGG DEGA için son başvuru tarihi 05 Ağustos 2015’tir.

Başvurularınızı http://girisim.deu.edu.tr/biggdega.php adresindeki başvuru formu ile yapabilirsiniz.
Online başvuruların alınmasından sonra programa ilişkin takvim ve program şartlarının adaylara anlatılacağı bilgilendirme toplantıları düzenlenecek ve fikrine güvenen ve takvime uygun olarak programa katılabilecek girişimci adaylarından ön başvurular alınacaktır.
Başvuruların program şartlarına olan uygunluğunun göze alınarak ön elemeler yapılarak, adaylarla mülakat yapılarak, programa katılmaya hak kazananlar kesin kayıt olacaktır.

 1. ONLINE BAŞVURU

 2. PROGRAM KAYIT BİLGİ TOPLANTISI

 3. KESİN BAŞVURU

 4. ÖN ELEME

 5. MÜLAKATLAR

 6. KESİN KAYIT

Bİze Ulaşın

Adres: DEPARK- Zeytin Binası Dokuz Eylül Üniversitesi
İnciraltı Sağlık Yerleşkesi Balçova 35340 İzmir
Tel: 0 (232) 412 80 00
E-mail: girisim@deu.edu.tr