Hakkımızda

Dokuz Eylül Girişimcilik Akademisi (DEGA), üniversitemizin girişimcilik ekosistemi içinde bulunan Dokuz Eylül Teknoloji Transfer Ofisi (DETTO) ve Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme A.Ş. (DEPARK) kurumları ile birlikte pek çok girişimcilik faaliyetlerini yürüten ve başarısını çeşitli ulusal programlarda kanıtlamış olan girişimcilik platformudur. Girişimcilik faaliyetlerinin merkezi olan DEGA, girişimci adayları sadece girişimcilik konusunda eğitmeyi veya sadece bir iş fikrini hayata geçirmeyi değil, aynı zamanda iş fikirlerinde sürekli yenilikler yapmayı, girişimcilik ağlarına katılmayı, yatırımcılar ile bağlantılar kurmayı da içeren işlevleri yerine getirmektedir.


Günümüzde hız ve değişimin kesintisiz bir biçimde sürdüğü bilgi toplumunda, yeni bir fikrin veya yöntemin teknolojik ve yenilik odaklı iş fikirlerine dönüştürülmesi ve girişimci yetiştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi konusunda DEGA önemli rol oynamaktadır. Bu noktada girişimciliğe ilgi duyan, fikirlerini gerçeğe dönüştürmek isteyen her düzeyden öğrenci ve akademisyenlerin girişimcilik konusunda uygulamaya dönüştürebileceği bilgi ve niteliklerin kazanılmasını sağlamaktadır.


HEDEFLERİMİZ


  • Potansiyel girişimcilerin ekonomik yaşama kazandırılması ile girişimcilik kültürünü oluşturmak ve yaygınlaştırmak,
  • Sürdürülebilir istihdama katkı sağlayan ve yenilikleri topluma yansıtan girişimci sayısını arttırmak,
  • Yenilikçi ve girişimci bir ekosistemi güçlendirmek,
  • Fırsatları iş fikrine dönüştürmede risk alabilecek, rekabete ayak uydurabilecek ve yatırım yapabilecek insan kaynağını niceliksel ve niteliksel olarak arttırmak,
  • Yeni iş fikirlerinin ticarileşmesine katkı sağlamak,
  • Daha nitelikli teknogirişim projeleri üretecek sürdürülebilir bir alt yapı kurmak.