Sertifika Programı

Programın Amacı

Girişimcilik Sertifika Programı TÜBİTAK desteğiyle hazırlanan ve yürütülen, Dokuz Eylül Üniversitesi’nde girişimci bir ekosistem kurulmasını, girişimciliğe ilgi duyan her düzeyden öğrenci ve akademisyenlerimizin girişimcilik konusunda uygulamaya dönüştürebileceği bilgi ve nitelikleri kazanımını sağlamaktadır. Potansiyel girişimci adaylarının, girişimciliğe ilgi duyan üniversiteli gençlerin ve akademik yaşam içindeki her düzeyden öğretim elemanlarının girişimcilik, işletme yönetimi başta olmak üzere güncel ve geçerli bilgilerle donatılmalarını sağlamaktır.

Kimler Başvurabilir?

Dokuz Eylül Üniversitesi’ne mensup ve girişimciliğe ilgi duyan;
Akademisyenler Doktora öğrencileri
Yüksek Lisans öğrencileri
Lisans öğrencileri (Hazırlık ve 1. Sınıf hariç)
Ön lisans öğrencileri

Programın Yapısı ve İçeriği

DEGA eğitimleri, Dokuz Eylül Teknoloji Transfer Ofisi (DETTO) ile entegre yürütülen program, yoğun ve modüler bir eğitim yapısına sahiptir. Yaklaşık 12-13 hafta boyunca iş modellemesinden, yaratıcı düşünmeye, proje hazırlamadan etkili müzakere tekniklerine kadar girişimci için gerekli olan pek çok konuda uygulamalı eğitimler yapılmaktadır. Bunlar yanında, girişimciler ile söyleşiler, saha gezileri, iş planı destekleme, mentorluk ve finansal kaynaklara erişim destekleri de verilmektedir. Başarılı katılımcılarımız için DEPARK bünyesinde kuracakları şirketler için de ön kuluçka ve kuluçka destekleri de programın önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Bu yönleriyle DEGA eğitimleri sadece bir sertifika programı değil, entegre bir girişimci yetiştirme faaliyetleri bütünü olarak tasarlanmıştır.
TÜBİTAK desteğiyle gerçekleştirilen ve sizlere tamamen ücretsiz olarak sunulan bu program içinde yer alan eğitim modüller ve ders saatlerini aşağıda bulabilirsiniz. Programa kayıtlanan üyelerimiz, 118 saatlik eğitim modüllerine ek olarak, geliştirdikleri projelere uygun olarak, modül dışında planlanan birebir mentorluk, TÜBİTAK’ın girişimcilik destek programlarına başvuru desteği gibi DEPARK kuluçka programına girişi ön desteklerinden yararlanabilmektedirler.
2015-16 Bahar döneminde 5.si başlayacak olan programda dersler hafta içi (iki veya üç gün) saat 17:00’de Cumartesi günleri ise saat 10:00’da başlamaktadır. Modül içeriği ve eğitmen durumuna göre dersler hafta içi farklı günlerde yapılabilmektedir. Talep durumuna göre ikinci öğretim öğrencileri için gündüz saatlerinde de program açılabilecektir. Katılımcılarımız için toplamda tamamen ücretsiz 156 saatlik bir ders programı hazırlanmıştır. Kesin ders programı başvuru aşamasından sonra ilan edilebilecektir.
2015-2016 Bahar döneminde talep durumuna bağlı olarak 4 farklı sınıf açılacak ve sınıflar maksimum 35 kişilik olacaktır. Modüler bir yapıya sahip olan programda katılımcılarımız katılamadığı modülleri diğer sınıflarda telafi imkanı da bulunmaktadır. Ancak program eğitimlerinde % 70 devam zorunluluğu bulunduğunu hatırlatmak isteriz. Programı başarıyla tamamlayan katılımcılarımız sertifika ve sunulan diğer hizmetlerden yararlanma hakkını kazanacaktır.

Kazanımlarınız

DEGA Eğitimleri konusunda deneyimli öğretim üyesi ve sektör uzmanları ve profesyonel danışmanlar tarafından verilmektedir. Bu sayede girişimciliğe ilişkin pek çok konuda ilk elden bilgi ve deneyime sahip olma fırsatınız bulunmaktadır. Ayrıca katılımcılarımızın Dokuz Eylül Teknoparkı (DEPARK), Dokuz Eylül Teknoloji Transfer Ofisi (DETTO), Dokuz Eylül Business Network (DEBAN) ekosistemine dâhil olması ve bu bileşenlerimizde verilen hizmetlerden (ön kuluçka, kuluçka, lisanslama, finansal kaynaklara erişim, mentorluk, takım kurma vb) yararlanması sağlanmaktadır.
Eğer kendi tuvalinizi tamamlamaya hazırsanız, başvuru menüsüne geçebilirsiniz.
Program TÜBİTAK 1601-1 projesi kapsamında desteklenmektedir.