Yönetim

Doç. Dr. Engin ÖZGÜL

(DEGA Koordinatörü)

Doç. Dr. Özlem ÇAKIR

(DEGA Koordinatör Yardımcısı)

Yrd.Doç. Dr.Burcu FELEKOĞLU

(DEGA Koordinatör Yardımcısı)

Uzm. Serkan UZMEN

(DEGA Koordinatör Yardımcısı)

Uzm. Ömer AYDIN

(DEÜ İİBF Bilgi İşlem)

Öğr.Gör.Dr. Zeki Atıl Bulut

MYO Program Sorumlusu